ABOUT

Who we are

Շենժեն TOPO TECH մի թատերահարկ-մեկ համակարգ մատակարարն նախագծման, մշակման եւ արտադրության ամբողջական ու նպատակային լուծումներ ծանր մեքենայի, ցամաքային տրանսպորտի, Ավտոհավաքակայանների կառավարում եւ ծովային շուկաներում: Գործարանը ստեղծվել է 2009 թ., Որը գտնվում է Չինաստանի Շենժեն քաղաքում:
TOPO is now enhanced with Analog High Definition (AHD) technology, including AHD 1080P & 720P Mobile DVR, AHD 1080P & 720P 5.6″ ~ 14.0“ digital Vehicle Display and all kinds of AHD 1080P & 720P Waterproof cameras for rear view/side view/front view. Our mobile surveillance help users capture the images, record and wirelessly download the videos, view videos in real-time remotely, easily manage on-board security footage, get the real time information of their vehicles with the help of GPS map, in a quick and reliable way.

More

Գլխավոր Ապրանքներ

Խելացի Car Տեսախցիկներ, թվային LCD Մոնիտորներ, HD Հետեւի Դիտել համակարգեր, անլար Փոխանցող Համակարգեր, DVR համակարգեր

LATEST NEWS & UPDATES

Intelligent Car Cameras, Digital LCD Monitors, HD Rear View Systems, Wireless Transmitting Systems, DVR Systems

    partener

    Intelligent Car Cameras, Digital LCD Monitors, HD Rear View Systems, Wireless Transmitting Systems, DVR Systems