ABOUT

Who we are

Շենժեն TOPO TECH մի թատերահարկ-մեկ համակարգ մատակարարն նախագծման, մշակման եւ արտադրության ամբողջական ու նպատակային լուծումներ ծանր մեքենայի, ցամաքային տրանսպորտի, Ավտոհավաքակայանների կառավարում եւ ծովային շուկաներում: Գործարանը ստեղծվել է 2009 թ., Որը գտնվում է Չինաստանի Շենժեն քաղաքում:
TOPO is now enhanced with Analog High Definition (AHD) technology, including AHD 1080P & 720P Mobile DVR, AHD 1080P & 720P 5.6″ ~ 14.0“ digital Vehicle Display and all kinds of AHD 1080P & 720P Waterproof cameras for rear view/side view/front view. Our mobile surveillance help users capture the images, record and wirelessly download the videos, view videos in real-time remotely, easily manage on-board security footage, get the real time information of their vehicles with the help of GPS map, in a quick and reliable way.

More

Գլխավոր Ապրանքներ

Խելացի Car Տեսախցիկներ, թվային LCD Մոնիտորներ, HD Հետեւի Դիտել համակարգեր, անլար Փոխանցող Համակարգեր, DVR համակարգեր

LATEST NEWS & UPDATES

Intelligent Car Cameras, Digital LCD Monitors, HD Rear View Systems, Wireless Transmitting Systems, DVR Systems
 • 360-degree view camera system

  360-degree view camera system

  Nowadays, the rapid development of society and the continuous progress of science and technology have shown that nothing more than the slow popularization of cars! As people’s incomes gradually increase, many families have purchased their own cars on the basis of a certain financial ability and stable income in order to travel or work conveniently. After all, there are...

  20-01-03
 • Electronic rearview mirror, is it subversion or gimmick?

  Electronic rearview mirror, is it subversion or gimmick?

      Last year, a luxury brand from Japan officially announced that it will launch an ES model equipped with electronic exterior mirrors in October this year. From the official image released, you can see that the two optical rearview mirrors on the ES that were originally located at the bottom of the A-pillar have disappeared, replaced by two cameras with a much reduced volu...

  19-12-09

partener

Intelligent Car Cameras, Digital LCD Monitors, HD Rear View Systems, Wireless Transmitting Systems, DVR Systems